C调邓丽君月亮代表我的心吉他谱


 月亮代表我的心(英语翻译为:The Moon Represents My Heart),经典歌曲,歌曲由孙仪作词,翁清溪作曲。1972年由陈芬兰首唱,1977年经邓丽君重新演绎后红遍华人世界。

 以下是为专门您整理的:C调邓丽君月亮代表我的心吉他谱。希望您会喜欢。

 C调邓丽君月亮代表我的心吉他谱

C调邓丽君月亮代表我的心吉他谱C调邓丽君月亮代表我的心吉他谱

 月亮代表我的心歌词

 你问我爱你有多深

 我爱你有几分

 我的情也真

 我的爱也真

 你问我爱你有多深

 我爱你有几分

 我的情不移

 我的爱不变

 月亮代表我的心

 轻轻的一个吻

 已经打动我的心

 深深的一段情

 叫我思念到如今

 你问我爱你有多深

 我爱你有几分

 你去想一想

 你去看一看

 月亮代表我的心

 轻轻的一个吻

 已经打动我的心

 深深的一段情

 叫我思念到如今

 你问我爱你有多深

 我爱你有几分

 你去想一想

 你去看一看

 月亮代表我的心

 你去想一想

 你去看一看

 月亮代表我的心